PRESENTACIÓ

MIREMMATEMÀTIQUES. La fotografia com a recurs en el desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica. Exposició febrer 2009.

MIREM
MATEMÀTIQUES és un recull d’imatges amb contingut matemàtic realitzat en el context de treball de l’assignatura Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica per alumnes d’Ensenyament de Mestres en l’especialitat d’Educació Infantil de la Universitat Rovira i Virgili i coordinat per la professora M.Pilar Escoda Iniesta.

Mitjançant la fotografia l’alumnat mostra la seva mirada matemàtica.

Les fotografies han captat imatges per treballar diferents habilitats matemàtiques que es presenten en cinc blocs:

1.- El raonament lògic. + informació
2.- La numeració i el càlcul. + informació
3.- L’espai i les formes. + informació
4.- La mesura. + informació
5.- L’estadística i l’atzar. + informació

PRESENTACIÓN

MIRAMOSMATEMÁTICAS. La fotografía como recurso en el desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica. Exposición febrero 2009.

MIRAMOS
MATEMÁTICAS es un conjunto de imágenes con contenido matemático realizado en el contexto de trabajo de la asignatura Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica por alumnos de segundo curso de Enseñanza de Maestros en la especialidad de Educación Infantil de la Universitat Rovira i Virgili i coordinado por la professora M.Pilar Escoda Iniesta.

A través de las imágenes los alumnos y alumnas muestran su mirada matemática.

Las fotografías han captado imágenes para trabajar distintas habilidades matemáticas que se presentan en cinco bloques:

1.- El razonamiento lógico. + información
2.- La numeración y el cálculo. + información
3.- El espacio y las formas. + información
4.- La medida. + información
5.- La estadística y el azar. + información